Preprava osôb

Naše centrum zabezpečuje zdravotnú dopravu a prepravu osôb podľa želania klienta s rôznymi vozidlami. Sanitné vozidlo umožňuje dopravu osôb zdravotne ťažko postihnutého, alebo vážne chorého. V prípade potreby zabezpečíme aj kvalifikovaný doprovod.