Otázky

Úhrady za poskytované služby

Príjmy za starostlivosť o klienta sú viaczdrojové (zdrav. poisťovne, platba klienta, príspevok blízkych príbuzných, príspevky Vyššieho územného celku v Trnave a obce Trstice, dary právnických a fyzických osôb z daní a iné)

Návštevy

Pretože cieľom hospicovej starostlivosti je maximálne možné zlepšenie kvality života chorých, umožňujeme príbuzným 24 hodín denne. Ak rodinný príslušník má záujem pobudnúť v Hospici so svojim príbuzným má možnosť o to požiadať.

Čo si vziať so sebou?

  • Občiansky preukaz,
  • Preukaz poistenca,
  • Lieky a pomôcky, ktoré pacient bežne používa,
  • Toaletné potreby,
  • Pyžamo, župan, pohodlné oblečenie,
  • Oblečenie pre pobyt alebo pohyb vonku a pod.

Bolo by vhodné, aby si pacient ani ostatní so sebou nenosili väčší obnos peňazí ani cenné veci. V trezore je možné uschovať napr. drobné cennosti, vkladné knižky a finančnú hotovosť.

Postup pri prijímaní pacienta do hospicu

Žiadosť o prijatie do hospicu vyplní ošetrujúci lekár. Po doručení žiadosti je indikácia na hospitalizáciu posúdená lekárom hospicu. K žiadosti o prijatie musí byť predložený lekársky nález s vyznačením choroby, ktorá odôvodňuje hospicovú starostlivosť. Okrem poslednej prepúšťacej správy a doporučenia aj kód doporučujúceho lekára.
Rozhodnutie o tom, či pacient bude prijatý patrí výhradne hospicovému tímu na čele s riaditeľom našej organizácie, ktorý uzatvára príslušnú zmluvu na dobu 3 mesiace s fyzickými alebo právnickými osobami.


Príspevkový účet na prevádzku Hospicu: OTP Banka Slovensko a. s. pobočka Dunajská Streda, č. účtu: 7012274/ 5200