O nás

1. augusta v roku 2003 sa začala nová doba v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Trsticiach. Vtedy bolo slávnostne odovzdané do prevádzky Zdravotno – sociálne centrum Svätej Alžbety, kde sme zriadili hospic a zariadenie pre seniorov /domov dôchodcov/, s celkovou kapacitou 70 miest. Starnutie populácie prinieslo so sebou záujem o takýchto službách a ukázalo sa, že budova je malá. Piate výročie nášho zariadenia sme oslávili otvorením novej budovy, Zdravotno – sociálneho centra Svätej Alžbety II.

Nová budova sa nachádza na rozlohe 4050 m2, čo umožňuje pohodlný nový domov pre 86 občanov, z toho 25 lôžok v hospici a 61 v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov. V roku 2014 sa realizovala modernizácia a rozšírenie zariadenia sociálnych služieb a vzniklo oddelenie s kapacitou 24 miest. Profesionálny personál, ich ochotný a láskyplný postoj, komfortné izby, moderná technológia sú zárukou vysoko kvalitnej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.

V okolí budovy je malý park s fontánou.

V budove sa nachádza:

  • neurologická ambulancia
  • gynekologická ambulancia
  • plánujeme aj otvorenie iných odborných ambulancii, ako aj malé laboratórium.

Ako sme spomínali vyššie, v našich centrách poskytujeme celú škálu zdravotných a sociálnych služieb, okrem spomínaného hospicu, zariadenie pre seniorov /domova dôchodcov/, domova sociálnych služieb a rehabilitácie aj stacionár, ADOS, dozorno-komunikačný systém, požičiavanie pomôcok, zdravotnú dopravu osôb a prepravu osôb.