Felvételi szabályok

A szociális szolgáltatások biztosítása és az ügyfelek szociális szolgáltatások létesítményébe való felvételének menete összhangban van a szociális szolgáltatásokról szóló, 448/2008. Tt. számú törvénnyel, valamint a vállalkozásról szóló, 455/1991. Tt. számú törvény (vállalkozói törvény) későbbi előírások szerinti, módosított és kiegészített változatával.

Szociális szolgáltatás nyújtása az Idősek Létesítményében.

Az Idősek Létesítményében (ZpS) olyan, a nyugdíjkorhatárt elért természetes személynek biztosítanak szociális szolgáltatást, aki más természetes személy segítségére szorul, vagy pedig egyéb komoly okból van szüksége intézményes szociális szolgáltatások biztosítására. A szociális szolgáltatásra való rászorultság elbírálása iránti kérelmet (Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu) a helyileg illetékes városi vagy községi hivatalnak kell benyújtani.
A polgár határozatot kap a községi (városi) hivataltól a szociális rászorultságról, a községi (városi) hivatal pedig – a polgár írásbeli beleegyezése alapján – közvetlenül a polgár által feltüntetett létesítménynek küldi el a polgár kérvényét a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés (“Zmluva o poskytovaní sociálnej služby”) megkötésére.

Ellátás a Szociális Szolgáltatások Otthonában

Szociális Szolgáltatások Otthonában (DSS) olyan természetes személynek biztosítanak szociális szolgáltatást, aki más természetes személy segítségére szorul, és e rászorultság foka a 3. mellékletben (a szociális szolgáltatásokról szóló törvény) szereplő V. fokozatnak felel meg.
A szociális szolgáltatásra való rászorultság elbírálása iránti kérelmet (Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu) a helyileg illetékes önkormányzati kerület (megye) hivatalának szociális ügyi és egészségügyi főosztályához kell benyújtani.

Miként kell eljárni az ügyfélnek a Szociális Szolgáltatások Otthonában (DSS) való elhelyezése során?
1. A kérvényező benyújtja a szociális szolgáltatásra való rászorultság elbírálása iránti kérelmét a helyileg illetékes önkormányzati kerület (megye) hivatalának szociális ügyi és egészségügyi főosztályához.

2. Az önkormányzati kerület (megye) végzést ad ki a szociális szolgáltatásra való rászorultságról, amely tartalmazza

 • azt a fokozatot, hogy milyen mértékben szorul a természetes személy más természetes személy segítségére,
 • azt, hogy az önellátást, a háztartásról való gondoskodást és az alapvető szociális tevékenységet illetően milyen hátrányt szenved a súlyosan egészségkárosodott személy vagy a kedvezőtlen egészségi állapotú személy,
 • a szociális szolgáltatás fajtájára vonatkozó javaslatot

és az egészségi állapot ismételt elbírálásának időpontját.

3. A szociális szolgáltatásra való rászorultságról szóló határozat (“Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby”) kiadását és hatályba lépését követően az igénylő kérvényt nyújt be a szociális szolgáltatás biztosításáról szóló szerződés megkötésére (“Žiadosť a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby”); e szerződés azzal a szociális szolgáltatást nyújtó létesítménnyel jön létre, amelyben az igénylő az elhelyezését kérte.

A szociális szolgáltatás biztosítása iránti kérvényhez szükséges, letölthető formanyomtatványok:

 • A rászorultság elbírálása iránti kérvény (Žiadosť o posúdenie o odkázanosti)
 • Orvosi szakvélemény az igénylő egészségi állapotáról (Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa)
 • A szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése iránti kérvény (Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby)

Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatala (Úrad Trnavského samosprávneho kraja – www.trnava-vuc.sk)
Pozsonyi Kerületi Önkormányzat Hivatala (Úrad Bratislavského samosprávneho kraja – www.region-bsk.sk)
Nyitrai Kerületi Önkormányzat Hivatala (Úrad Bratislavského samosprávneho kraja – Nitrianský samosprávny kraj – www.unsk.sk

Mit hozzon magával a felvételekor?

 • személyazonossági igazolvány
 • egészségbiztosítói igazolvány, egészségügyi dokumentáció
 • a nyugdíjról szóló végzés
 • a szociális szolgáltatásra való rászorultságról szóló határozat
 • tárgyak jegyzéke a belépéskor