Hospic

V roku 2004 ako súčasť Zdravotno-sociálneho centra Sv. Alžbety sme otvorili lôžkové oddelenie s hospicovou starostlivosťou. Hospic je zariadenie, ktoré slúži pre poskytnutie pomoci nevyliečiteľne chorým ľuďom v konečnom štádiu života. Cieľom hospicovej starostlivosti je udržanie kvality života pacienta až do smrti.

Úlohou hospicovej starostlivosti je:

  1. a) poskytnúť pacientovi úľavu od všetkých závažných symptómov ochorenia
  2. b) zmierniť utrpenie pacienta
  3. c) zabezpečiť pacientovi komplexnú starostlivosť

d)poskytnúť pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho smrti.

Kto môže byť prijatý?

Každý chorý človek bez rozdielu veku, pohlavia, náboženského vyznania a rasy. Hlavným kritériom je choroba a štádium choroby.

Pacient prijatý do hospicovej starostlivosti je po ukončení všetkých diagnostických a liečebných metód v nemocnici.

Ide hlavne o onkologické ochorenia v konečnom štádiu, náhle mozgové príhody s trvalými následkami, poúrazové stavy s trvalými následkami, degeneratívne ochorenia mozgu a periférneho nervového systému.

Postup pri prijímaní pacienta:

Žiadosť o prijatie do hospicu podá pacient alebo rodina pacienta a vyplní ho ošetrujúci lekár. K žiadosti musí byť priložený lekársky nález, podľa ktorého lekár hospicu posúdi možnosť hospitalizácie.

Čo si vziať so sebou?

– občiansky preukaz

– preukaz poistenca

– lieky a pomôcky, ktoré pacient bežne používa

– toaletné potreby

– pyžamo, župan, pohodlné oblečenie

– oblečenie pre pobyt a pohyb vonku.

Kto sa stará o chorého?

– hospicový lekár

– hospicová sestra

– sociálny pracovník

– rehabilitačný pracovník

– duchovný kňaz

– iní špecialisti podľa aktuálnych potrieb

Priestorové a technické podmienky:

Pacienti sú umiestnení v jedno a dvojposteľových izbách so základným vybavením. Postele sú polohovateľné a podľa potreby vybavené protipreležaninovými pomôckami. Na zabezpečenie kvalitnej hospicovej starostlivosti slúžia aj odsávacie aparáty, kyslíkové prístroje, resuscitačný set a rôzne rehabilitačné pomôcky. K hospicu okrem izieb pacientov patrí aj ambulancia lekára so základným prístrojovým vybavením, sesterská izba s monitorovacím zariadením, miestnosť špeciálnej hygieny, záhrada a dvor.

Návštevy:

Pretože cieľom hospicovej starostlivosti je maximálne možné zlepšenie kvality života chorých, umožňujeme návštevy 24 hodín denne. Ak rodinný príslušník má záujem pobudnúť v hospici so svojim príbuzným má možnosť o to požiadať.
Počet ošetrovaných v hospici každým rokom narastá. Kým v roku 2004 bolo liečených 58 ľudí, v roku 2007 už bola poskytnutá starostlivosť vyše 80 – im klientom.

Zloženie klientov hospicu podľa pohlavia:

200420052006200720082009Spolu
Muži202832272146174
Ženy383940543042243
Spolu586772815188417

 

Od 01.03.2009 vedúcim lekárom hospicu je MUDr. Vinczeová Zuzana.