Denný stacionár

Zdravotno – sociálnom centrum svätej Alžbety, Trstice ponúka nový druh sociálnej služby na to odkázaným: ,,Denný stacionár“

V rámci novej služby poskytujeme pomocnú ruku:

1) občanom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, a takto trávia celý deň sami

2) rodinám, v ktorých sa starajú o chorého, staršieho člena, a potrebovali by pár dni voľna:

oddych, návšteva lekára, vybavovanie úradných záležitosti, dovolenka, atď.

Cena služby:

1) Denná starostlivosť – 20,00 Є

stravovanie – podľa vnútornej smernice,

odborná starostlivosť;

dĺžka pobytu nepresahuje 8 hodín.

 

Na požiadanie rodiny zabezpečíme aj prevoz občana.

Bližšie informácie na telefónnom čísle:+421908766758, 031/7782436