ADOS

Zdravotno – sociálne centrum Sv. Alžbety Trstice, rozšírilo svoje služby o ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a mobilný hospic – ktoré poskytujú domácu ošetrovateľskú starostlivosť na vysokej úrovni v domácom prostredí.

Najčastejšie zdravotnícke výkony:

  • infúzna a injekčná terapia: i.v., i.m., s.c.
  • starostlivosť o chorého s permanentným katétrom, kanylami, stómiou,
  • preväz rany, dekubitu, kožných vredov
  • rehabilitácia, polohovanie
  • sledovanie fyziologických funkcii
  • meranie glykémie,
  • správna životospráva, diéta pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku, ( DM, hypertenzia).

Úzko spolupracujeme s rodinou. Našou úlohou je naučiť rodinných príslušníkov niektorým výkonom, ako polohovanie, rehabilitácia, hygiena, kŕmenie, správna životospráva, zásady diéty, atď. S cieľom zlepšenia životných podmienok chorého a uľahčenia práce rodiny zabezpečíme rôzne zdravotné pomôcky.