Priemerné bežné výdavky a príjmy za rok 2018

Priemerné bežné výdavky a príjmy za rok 2018