1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vitajte na našej internetovej stránke!

V roku 2002 bola založená nezisková organizácia TOLERANCIA za účelom poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Zakladateľmi sú Obec Trstice a TRST-TRSTICE s.r.o. Táto organizácia prevádzkuje Zdravotno-sociálne centrum Sv. Alžbety v Trsticiach. V januári 2004 otvorila lôžkové oddelenie s hospicovou starostlivosťou. V roku 2004 sme hospitalizovali 58 pacientov a v roku 2005 už 67 pacientov. V novembri 2005 sme získali licenciu na prevádzkovanie mobilného hospicu a v tomto roku sme rozšírili služby aj o ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti). Zariadenie spĺňa všetky stanovené kritériá. Nebolo jednoduché ich dosiahnuť. Dnešná veda a technika však dáva veľké možnosti a vytvára priestor pre naplnenie mnohých zmysluplných cieľov. Dosiahneme ich len vtedy, keď úroveň poskytovaných služieb v novootvorenom zariadení bude na vysokej úrovni, lebo treba vedieť, že na svete nie veda, ale láska je schopná robiť zázraky...


Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým klientom zariadenia, vytvoriť im pohodlie a atmosféru domáceho prostredia, v ktorom prežívajú plnohodnotný a radostný život aj v starobe.

 
Viac informácii poskytne: Helena Kovácsová, Mgr.
Tel: 031/7020250, 0915/764772
alebo osobne v budove ZSC I., denne od 8:00 - do 16:00 hod.
 
 
 
 
 
TOLERANCIA n.o. - "Vzdelaním tolerantne"
 
TOLERANCIA n.o. - REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 

Služby